Náhrady destruovaných zubů

Náhrady destruovaných zubů

Korunky a můstky

Přesáhne-li velikost ztráty tvrdých zubních tkáni určitou hranici, není už možné opravit zub pouhou výplní, pak tyto větší defekty většinou řešíme zhotovením korunky. Ta navrací zubům původní tvar, estetiku a funkčnost.

Nejčastější důvodem pro zhotovení korunky je rozsáhlé zničení tvrdých zubních tkání působením kazu. Chybí-li sousední zub a mezera se řeší zhotovením můstku, je nutné zhotovit korunky na zuby sousedící s mezerou, která se můstkem překlenuje. Alternativou, která ušetří mnohdy zdravé zuby před nutností preparace na korunku, je náhrada chybějícího zubu implantátem. Korunku ve většině případů zhotovujeme i na zuby endodonticky ošetřené (mrtvé zuby). Chráníme tím zuby před prasknutím.Při zhotovení snímací náhrady je někdy nutné zub, ke kterému je snímací náhrada uchycena, opatřit korunkou, na které mohou být zhotoveny různé typy retenčních prvků. Korunky zhotovujeme při ztrátě větší části zubu následkem úrazu. Dalším důvodem je korekce anomálního tvaru či postavení zubu, dále pokud došlo k vertikální nebo horizontální abrazi zubu.

Existuje mnoho typů korunek. U nás se zhotovují metalokeramické korunky a celokeramické korunky.

Metalokeramická korunka – z hlediska dlouhodobé prognózy je estetická a funkční a dnes standard pro viditelné úseky chrupu i místa která nejsou vidět. Na kovové kapničce je napálená keramika, ve srovnání s celokeramickou korunkou nedosahuje tak estetické dokonalosti. Je ovšem levnější.

Celokeramická korunka – představuje estetický vrchol současné stomatologie. Při správné indikaci a dodržení pracovního postupu při preparaci a výrobě jsou dostatečně mechanicky odolné pro přední i zadní úseky chrupu.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů