Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie

Amalgámové výplně?

Jsou nejstarším a nejpoužívanějším materiálem. I přes některé výhody, které tento materiál má ( mechanická odolnost, malá náchylnost k technologickým chybám při zhotovení výplně, korozí doslova zapečetí mikrospáry mezi zubem a výplní), má i nedostatky. Mezi nedostatky patří velká ztráta zubní tkáně při preparaci (vrtání) a tím následné oslabení zubu. Následkem takového oslabení je odlomení části zubu. Nemůžeme opomenout, že působí neesteticky. Na otázku, která výplň je nejlepší, odpovídáme, že preferujeme kompozitní výplně a od amalgámu se snažíme upouštět, ale jsou indikace, kdy je amalgámová výplň nenahraditelná.

Kompozitní výplně

Jsou u nás materiálem první volby a nahrazují neestetické amalgámové výplně. Užitím vhodných barev dokážeme zhotovit  tzv. neviditelnou výplň. Výplň barvou blízkou vlastnímu zubu. Po speciální úpravě povrchu zubu a při dodržení správného technologického postupu, dochází k pevné vazbě   – adhezi na zubní tkáň. Díky této vazbě – adhezi je výhodou u kompozit minimálně nutná preparace – vrtání než u amalgámových výplní. Nejen kvalitní zhotovení výplně lékařem, ale i výborná ústní hygiena pacienta zajišťuje trvanlivost bílé výplně.

Endodoncie

Pod tímto pojmem rozumíme ošetření kanálkového systému a dřeňové dutiny zubu. Důvodem k výkonu je, když uvnitř zubu je infekce, která vyvolá rozpouštění kosti v okolí kořene zubu "váček". Rozsáhlý kaz korunky zubu jež zasáhl zubní dřeň. Tato situace, pokud není léčena, vede ke vzniku "váčku". Korunka zubu chybí tolik, že ji nemůžeme doplnit výplní nebo jiným způsobem  a zajistit dlouhodobou funkčnost. V těchto případech se provede endodontické ošetření a korunka zubu se zakotví do ošetřeného kořene. U velmi drobných zubů preventivně před ošetřením korunkou, aby se předešlo komplikacím po jejím nasazení a to vzniku "váčku". Jde o ambulantní stomatologický zákrok v lokální anestezii s odstraněním rozpadlé, infikované tvrdé a měkké tkáně zubu (zpřístupnění, zprůchodnění a opracování kanálků), provedení desinfekce zprůchodněných kanálků zubu, jejich zaplnění a uzavření zubu výplní, případně zpevnění překrytím korunkou. Ošetření kanálků bývá náročným výkonem, který se však stává díky špičkovému vybavení ordinace a zkušenosti lékaře  pro pacienta bezbolestným a pohodlným zákrokem. Pro dosažení co možná nejlepších výsledků používáme v ordinaci ruční i strojovou endodoncii, plnění teplou gutaperčou a samozřejmostí jsou lupové brýle nebo mikroskop. Důležité je dobře vidět a vědět co dělat.

Reendodoncie

Je endodontické ošetření již plněného zubu (ošetřovaného zubu). Tento výkon se provádí z důvodu nezhojení se nálezu (váčku) na kořeni zubu. Příčin nezhojení je několik např. prasklý zub, nedokonale ošetřený systém kanálků, neošetřený a lidskému oku skrytý kořenový kanálek…. Moderní technologie rentgen, mikroskop  a zkušenosti ošetřujícího umožňuje i tyto zuby ošetřit        a zachovat. Proč raději tyto zuby nevytáhnout a nenahradit implantátem? Protože pořád ještě preferujeme, že nejlepší implantát je vlastní zub.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů