Paradontologie

Paradontologie

Parodontitida (parodontóza)

Je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů. Je jednou z nejčastějších infekcí lidského těla a pokud se včas neléčí, vede ke ztrátě zubů. Parodontitidou může být postižený jediný zub, skupiny zubů nebo celý chrup. Zákeřnost tohoto onemocnění je v tom, že u většiny lidí se léta nějak neprojevuje, netrpí výraznými potížemi. O to horší je pak rozvinuté onemocnění, které je již obtížně léčitelné. Příčinou zánětu parodontálních tkání je působení bakterií – parodontální patogeny, které jsou obsaženy v nahromaděném povlaku na povrchu zubů. Tyto bakterie uvolňují toxiny, které poškozují okolní tkáně a způsobují zánět. Organismus se brání proti této infekci vytvářením látek způsobujících poškození vaziva a kostěného lůžka. Konečnou fázi tohoto procesu je pak ztráta zubů.

Příznaky parodontitidy:

Parodontitidě předchází zánět dásní (gingivitida), jejímž příznakem je krvácení dásně, zarudnutí a zduření okraje dásně. Ne každá gingivitida musí nutně vyústit v parodontitidu. Postupně dochází k prohlubování dásňového žlábku okolo zubu pomalou destrukcí závěsného aparátu a úbytkem kosti. Vzniká tak parodontální chobot nebo-li  kapsa, která umožní další a větší hromadění mikrobiálního plaku a zubního kamene. Pacient i okolí může  vnímat zápach z úst. Někteří nemocní trpí i občasnými nepříjemnými pocity brnění, napětím, tlakem v dásních a bolestivostí v důsledku nahromaděním hnisu v parodontálním chobotu. Viklavost a putování zubů – změna polohy je příznakem pokročilého onemocnění.

Léčba:

Cílem léčby je stabilizace hygienických návyků a zastavení postupující destrukce parodontu, zánětlivých procesů a odstranění  parodontálních chobotů. Největší díl práce musí udělat pacient sám a to opravdu důslednou ústní hygienou a to nejen po dobu léčby, ale už navždy.

1.Hygienická fáze – dentální hygienistka vyšetří pacienta, poučí a vybere vhodné pomůcky a techniku čištění zubů a mezizubních prostor. Naučí pacienta tyto techniky a pomůcky používat a odstraní zubní kámen. K tomu používá ruční nástroje v kombinaci s ultrazvukem.  Zánětem prosáklé               a krvácející dásně pomůže zklidnit léčivými přípravky. Současně lékař odstraní zuby, které již není možné zachránit a eliminuje další faktory, které mechanicky poškozují dásně. Ošetří kazy.

2.Fáze konzervativního ošetření – zahrnuje vyčištění a ohlazení povrchu kořene pod okrajem  dásně. Tuto kyretáž (deep scaling) provádí dentální hygienistka nebo lékař a opět k tomu používá ruční nástroje( kyrety)                 v kombinaci s ultrazvukem. Ošetření je časově náročné, může se provádět      i ve dvou návštěvách jdoucích po sobě v krátkém časovém intervalu, ať nedochází k reinfekci dříve očištěných míst. Ošetření se provádí v místní anestezii a po výkonu může pacient tlumit případnou citlivost analgetiky.

3.Faze hojení ošetřených tkání – trvá přibližně 2-3 měsíce. Pacient sám provádí důslednou ústní hygienu.Tato fáze je zakončena kontrolním vyšetřením a výsledek rozhodne o dalším postupu léčby.

  • Parodont je zhojen, pacient má dobrou úroveň ústní hygieny a je zařazen do recall systému – podpůrné a udržovací léčby.
  • Parodont není zcela zhojen, pacient má dobrou úroveň ústní hygieny a je zařazen do chirurgické fázi léčby.
  • Parodont není dostatečně zhojen a zároveň pacientova domácí péče o chrup a úroveň ústní hygieny není uspokojivá (nánosy zubního kamene,plaku,krvácející dásně nebo dokonce hnisající parodontální kapsy). Tito pacienti jsou zařazeni zpět na začátek do hygienické fáze nebo je léčba ukončena.

4.Chirurgická fáze ošetření – do této fáze léčby jsou vhodní pouze ti pacienti, u kterých po konzervačním ošetření došlo k určitému zlepšení, ale nedošlo zcela ke zhojení. Pomocí operačních postupů se eliminují parodontální choboty. Nevýhodou chirurgických postupů je úbytek měkkých tkání – ústup dásní a obnažení krčků zubů. Pouze výkony řízené tkáňové regenerace (umístěním biomateriálu do parodontálního  kostního defektu) jsou schopny do jisté míry tento jev omezit. Pacienti jsou pak zařazeni do fáze udržovací a podpůrné léčby.

5.Recall-udržovací a podpůrná léčba – cílem je udržení dosaženého stavu parodontu, zabránění dalšího postupu nemoci a udržet pacientův chrup ve funkci co možná nejdéle. Pořád platí naprosto dokonalá domácí ústní hygiena, už navždy. Tato fáze se skládá z kontrolních vyšetření v intervalu 3-6 měsíců a ošetření u dentální hygienistky. Sleduje se stav ústní hygieny, parodontu, odstraňuje se povlak a zubní kámen, který se i přes dokonalou ústní hygienu   v ústech tvoří a to na místech obtížně přístupných čištění.

Rekonstrukce – cílem je obnovení funkce chrupu a estetiky. Provádí se ortodontická terapie (rovnají se zuby), zhotovují se korunky a můstky nebo se zavádí implantáty.

Závěr – léčba parodontitidy je dlouhodobý  a složitý proces. Opravdu zásadní roli v něm má pacient a jeho schopnost dokonale provádět ústní hygienu a spolupracovat při léčbě (nevymlouvat se, proč jsem si nevyčistil zuby/nelhat, že jsem si opravdu po celou dobu čistil zuby/vč. omezení či zanechání kouření). Úkolem lékaře a dentální hygienistky je provést pacienta úskalím této léčby a svými zákroky a výkony vytvořit podmínky pro dobrou domácí péči.

 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů